Eindhoven verbindt rondom duurzaamheid


13 oktober 2015

Gisteravond ontstonden nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven en stichtingen op het #MO040diner in Eindhoven, thema Duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen, duurzaam leven en duurzaam denken is een noodzaak voor de wereldwijde, maar zeer zeker ook de Eindhovense samenleving. Dat bevestigt het MO040 netwerk dat zich gisteren richtte op het matchen van vraag en aanbod ten aanzien van lokale maatschappelijke issues op het gebied
van duurzaamheid.

Wethouder Staf Depla: "Veel samenwerkingen in de stad zijn te herleiden naar het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner. Stichtingen en bedrijven die elkaar hier leren kennen houden contact,
ook op een later moment weten ze elkaar te vinden en is de bereidheid groot om een helpende hand te bieden."

Mooie matches

De twee mooiste matches ontvingen het compliment van de avond uit handen van Hans Matheeuwsen (FRITS magazine) en wethouder Staf Depla. Deze matches staan in het teken staan van het thema "Duurzaamheid" en hebben een grote maatschappelijke impact.

De duurzame bakfiets

Transitiestad Eindhoven, een initiatief van de Eindhovense gemeenschap om samen van Eindhoven een
duurzame, veerkrachtige, gezonde stad te maken kreeg het eerste compliment. Zij vonden gisteravond een nieuwe partner, namelijk van den Hoff installatiebedrijf. Beide zijn debutanten op het diner. Ze
starten samen een nieuw project, het ontwikkelen van een duurzame bakfiets die energie opwekt. Bij dit project betrekken ze een VMBO school en de wijkbewoners. De bakfiets zorgt voor een stukje bewustwording in de wijk maar ook bij de leerlingen. De leerlingen worden betrokken bij de
ontwikkeling van de duurzame bakfiets en zich zo bewust van duurzame energiebronnen. Er komen uitklapbare zonnecellen op de fiets en een windmolen die wordt geactiveerd door te trappen.

Meubels een nieuw leven geven

Het tweede compliment ging naar kringloopwinkel de Karousell en stichting Ervaring die Staat. Een match tussen twee stichtingen. Ervaring die Staat helpt dak- en thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf terug te vinden. Deze doelgroep gaat aan de slag met de meubels die in een nieuw
jasje gestoken kunnen worden. In het atelier van de stichting knappen zij de oude meubels op en geven ze een nieuw leven. De Karousell verkoopt de opgeknapte meubels vervolgens weer in de winkel.

Daarnaast was er de oproep van Els Keet (Ervaring die Staat) om oude winterjassen naar het diner mee te nemen. Met ruim 60 winterjassen en het compliment van de avond ging zij tevreden naar huis.

Drijfveren

Duurzaamheid is een manier van werken, denken en leven. Staf Depla, wethouder gemeente Eindhoven licht toe: "Denk bijvoorbeeld aan vergroening, energiebesparing en recycling. Wanneer
we nu bewust omgaan met het milieu en onze energiebronnen heeft dat positieve
gevolgen voor onze komende generaties. Het MO040diner is een succesvol Eindhovens
voorbeeld van hoe een relatief kleine bijdrage, een grote maatschappelijke impact kan hebben."

Carlo van Kemenade, COO en lid van de Raad van Bestuur, vult aan: "Innovatie is essentieel om verduurzaming mogelijk te maken en hierin progressie te boeken. Het diner is een tool dat dit heel laagdrempelig faciliteert. Het is prachtig te zien hoe we iedere keer gezamenlijk waarde toevoegen
door middel van relatief simpele, maar innovatieve verbindingen."

Bereidheid om te delen

Het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner draait niet om geld, maar om tijd, kennis en ervaring en de
bereidheid om die met elkaar te delen. Initiatiefnemers zijn de gemeente Eindhoven en DLL, de organisatie van het diner is in handen van Samen voor Eindhoven. 20 bedrijven en 20 stichtingen ontmoeten elkaar tijdens het diner. Niet alleen de grote bedrijven uit de Brainportregio, maar ook het
MKB is vertegenwoordigd en zet zich belangeloos in voor de stad en haar inwoners. Volgend jaar viert het MO040 diner haar tienjarig bestaan.

Foto's en fragmenten van het diner zijn te vinden op twitter: #MO040diner
Meer informatie over het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner: www.samenvooreindhoven.nl