Colleges geven groen licht voor voorkeursvariant huisvesting


De colleges van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel hebben groen licht gegeven voor het verder uitwerken van het huisvestingsplan voor de gemeente Meierijstad. Dit plan richt zich op een centrale dienstverleningslocatie in Veghel en twee servicepunten in Sint-Oedenrode en Schijndel. In
november buigen de raadscommissies van de drie gemeenten en de kerngroep zich over deze huisvestingsvariant. Wanneer ook zij zich kunnen vinden in deze variant, wordt deze in december formeel aan de gemeenteraden voorgelegd.

Voor het centrale dienstverleningscentrum wordt het gemeentehuis Veghel zodanig ingericht dat zij de eerder vastgestelde dienstverleningsvisie ten uitvoer kan brengen. In Sint-Oedenrode wordt voor de dienstverlening een servicepunt ingericht in het huidige KlantContactCentrum in het
gemeentehuis en voor Schijndel komt een servicepunt voor dienstverlening in `t Spectrum.

Variantenonderzoek

Om tot deze variant te komen is onderzoek verricht naar de verschillende varianten. Deze zijn afgezet tegen o.a. de dienstverleningsvisie, de organisatiefilosofie en de mogelijkheid om te voldoen aan de wens om over een centraal punt te beschikken van waaruit wordt gewerkt.

De voorkeursvariant biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de ruimtebehoefte voor de huisvesting van alle ambtenaren op basis van een flexibel kantoorconcept en efficiente dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Het monument in Sint-Oedenrode wordt gebruikt als vergaderlocatie voor de
gemeenteraad, als werkplek voor de Griffie en representatieve locatie voor de gemeente Meierijstad. Voor Schijndel ontstaat een mooie combinatie van dienstverlening vanuit de gemeente Meierijstad en cultuur in 't Spectrum.

Aandachtspunten

Belangrijk aandachtspunt is de herbestemming van het huidige gemeentehuis van Schijndel en een deel van het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Ook zal een oplossing worden gezocht voor de hoeveelheid kunst die op dit moment is ondergebracht in het gemeentehuis van Schijndel. Nader onderzoek
vindt plaats in dit kader.

Fusie

De gemeenteraden van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel hebben besloten om per 1 januari 2017 samen te gaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Ondertussen wordt ambtelijk hard gewerkt aan het aaneen smeden van de drie organisaties. Een huisvestingsplan maakt daar deel van uit.