Commissie- en raadsvergaderingen


De commissie Ruimte en Milieu vergadert op 15 oktober om 20.00 uur over vluchtelingenopvang en twee bestemmingsplannen.

Bij de commissies bestaat spreekrecht voor burgers, neem daarvoor contact op met de griffie. De raad vergadert op 22 oktober om 20.00 uur en op 5 november om 19.00 uur. Voor 5 november is de begroting 2016 geagendeerd. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis. Agenda's en
bijlagen staan op http://veghel.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het stadhuis.