OCI: Start van de cao, ledenvergaderingen


OCI: Start van de cao, ledenvergaderingen

Geplaatst op 13 oktober 2015
[IMG]
Binnenkort starten de cao-onderhandelingen weer om tot een nieuwe cao te komen. Vorig jaar sloten we een eenjarige cao af die aan het einde van het jaar alweer afloopt. Een van de redenen om zo'n eenjarige cao af te sluiten was het feit dat de pensioenafspraken verlengd moeten worden. Het
contract met de verzekeraar loopt aan het einde van het jaar af en dus moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. We geven de leden graag een doorkijkje in de mogelijke toekomst van de pensioenregeling. Maar natuurlijk wil De Unie ook graag weten welke andere dingen er nog spelen onder de
bezetting.

Ledenvergadering

Daarom hebben wij een aantal openbare ledenvergaderingen georganiseerd. Wij nodigen de leden en de ongeorganiseerde collega's dan ook uit om deel te nemen aan een van deze vergaderingen.

* Dinsdag 20 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur in de grote coka op Mauritspark
* Donderdag 22 oktober van 13.30 uur tot 14.30 uur in de vergaderruimte van gebouw 133-70 op Chemelot
* Donderdag 22 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur in de vergaderruimte van gebouw 133-70 op Chemelot

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Theo Willms

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel