Meepraten over de hondenuitlaatplaatsen- en voorzieningen van het ce..


Wilt u meepraten over de hondenuitlaatplaatsen- en voorzieningen van het centrum, de Valuwe of Vianen? Laat het ons weten!

Evaluatie

Eind 2014 hebben wij het bestaande gemeentelijke hondenpoepbeleid "Cuijk, .....poepieschoon!" geevalueerd. Belangrijkste uitkomst van deze evaluatie was dat het beleid in zijn basis prima is, maar dat actualisatie en mogelijk ook uitbreiding van de voorzieningen gewenst zijn. De gemeente pakt
dit project nu in samenwerking met de wijk- en dorpsraden en de inwoners op.

Gewenste maatregelen

Er vindt per wijk of dorp een zogenaamde werksessie plaats. Tijdens deze sessie (die 2 tot 3 uurtjes duurt) willen wij samen met u de eventueel gewenste maatregelen bepalen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het plaatsen van paaltjes, het aanwijzen en inrichten van nieuwe
hondenuitlaatplaatsen of andere ideeen die op tafel komen. Voor het Centrum, de Valuwe en Vianen zijn nog geen werksessies georganiseerd door een tekort aan deelnemers.

Voorstel

De resultaten van de sessies worden verwerkt tot een voorstel dat vervolgens intern op (onder andere financiele) haalbaarheid wordt getoetst. Daarna wordt het voorstel gepubliceerd en neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit om de maatregelen uit te voeren.

Om het draagvlak te verbreden nodigen wij wijk- en dorpsbewoners van het Centrum, de Valuwe en Vianen (zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters) graag uit deel te nemen aan een van de werksessies. U kunt zich aanmelden bij uw wijk- of dorpsraad of bij de gemeente, email
jeroen.vanhagen@cgm.nl.