Huisvesting asielzoekers in voormaling ministerie SZW


Voorleeshulp

13 oktober 2015 - Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg heeft zojuist kennis genomen van het feit dat gemeente Den Haag maximaal 600 asielzoekers gaat huisvesten aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag (voormalig ministerie SZW). Deze locatie grenst aan
Voorburg.

Het gaat om tijdelijke noodopvang tot 1 januari 2016, op voorwaarde dat de locatie per 1 januari 2016 beschikbaar komt voor het huisvesten van statushouders.

Het college van Leidschendam-Voorburg heeft met gemeente Den Haag afgesproken dat ook de omwonenden uit Voorburg hierover persoonlijk geinformeerd worden met een bewonersbrief en dat zij op korte termijn worden uitgenodigd voor een informatieavond.

Lees meer in het persbericht van de gemeente Den Haag

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Den Haag via het contactformulier