Evenementenvergunning


13 oktober 2015
[IMG]

De burgemeesters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, De Fryske Marren, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Sudwest Fryslan en Tytsjerksteradiel maken bekend dat per 1 oktober 2015 op grond van de APV (algemene
plaatselijke verordening) door alle bovengenoemde gemeenten vergunning is verleend aan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden voor het houden van een Elfstedentocht op de schaats in de periode van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2020.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande vergunningen. Dit kan tot 6 weken na bovengenoemde datum na vergunningverlening bij de burgemeester van de gemeente waarop uw bezwaar zich richt. In uw bezwaarschrift dient u het volgende te
vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van de verlening, inclusief het dossiernummer en de gronden van uw bezwaar. De vergunning (139.88 KB)(Lees voor) ligt op de gemeentehuizen in de bovengenoemde gemeenten voor een ieder ter inzage.

Actueel

* oktober 2015
* september 2015
* augustus 2015
* juli 2015
* juni 2015
* mei 2015
* april 2015
* maart 2015