Resultaten extra controles hondenoverlast


Resultaten extra controles hondenoverlast

Publicatie 13 oktober 2015

Vanaf september controleert de gemeente extra op hondenoverlast. In eerste instantie zijn we met hondenbezitters in gesprek gegaan en hebben we de regels nogmaals uitgelegd. Pas daarna hebben we bij geconstateerde overtredingen boetes gegeven.

Evaluatie

Inmiddels heeft de gemeente de resultaten van de controles geevalueerd. Het blijkt dat tussen de 5 en 10% van de hondenbezitters zich niet aan de regels houdt. Bijvoorbeeld het uitlaten van honden in verboden gebied of het niet opruimen van hondenpoep waar het hoort. Er zijn 26 waarschuwingen
uitgedeeld en er is 4 keer een proces-verbaal uitgeschreven.

Conclusie

We kunnen concluderen dat de meeste hondenbezitters zich aan de regels houden en dat een klein percentage dat niet doet. Deze laatste groep zorgt voor veel overlast en ergernis in onze gemeente. Het betekent ook dat de gemeente behoorlijk wat energie en tijd moet steken in het verhelpen van
deze ergernissen. De gemeente kan dit probleem niet alleen oplossen. Wij vragen inwoners dan ook zich aan de regels te houden en om elkaar aan te spreken op gedrag.

Meer informatie

Meer informatie over de regels vindt u bij het Hondenbeleid.