Vier nieuwe `versnellingsvragen' geselecteerd voor slimmer leren met..


13-10-2015
ICT in het onderwijs

Uit een inzending van zeven vragen heeft een speciale toetscommissie maandag vier vragen geselecteerd als `versnellingsvraag'. De PO-Raad en Kennisnet gaan de schoolbesturen die deze vragen hebben ingediend, helpen weer een nieuwe stap te zetten met het implementeren van ICT in het onderwijs.

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector primair onderwijs op grote schaal ICT inzet voor het geven van
onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden en blokkades weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden. Resultaten worden daarom met de hele sector gedeeld zodat alle scholen ervan kunnen profiteren.

De vragen die geselecteerd zijn luiden:

1. Hoe zorgen we voor een toegankelijk en gedigitaliseerd lesaanbod voor onze ernstig meervoudig beperkte leerlingen, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen, zoals Plancius, CED of Vijfwijzer? - ingediend door HUB Noord-Brabant
2. Kunnen we een praktisch model ontwikkelen waarmee iedere school zijn eigen spreiding van (digitale) leermiddelen in kaart kan brengen en daar een ontwikkelprogramma aan kan koppelen? - ingediend door SKOBOS
3. Kunnen we een game voor leerkrachten ontwikkelen waarin de ICT-vaardigheden en de 21st century skills van de leerkrachten zelf centraal staan inhoudelijk, onderwijskundig en technisch versterken? - ingediend door Stichting Surplus
4. Aan welk profiel moeten leerkrachten voldoen om de stappen die we willen zetten in de ontwikkeling van ons onderwijs zodat leerlingen hun 21st century skills optimaal kunnen ontwikkelen? - ingediend door Wereldkidz

Andere versnellingsvragen

De PO-Raad kiest drie keer per jaar nieuwe vragen uit waarmee ze aan de slag gaat. In de eerste twee rondes werden in totaal zeven vragen geselecteerd. De vragen hebben inmiddels diverse tussenresultaten opgeleverd. Met de andere vragen zijn deskundigen volop aan de slag. De status van de
individuele vragen is te lezen op de pas vernieuwde webomgeving voor versnellingsvragen. Om zelf een vraag in te dienen of die van een ander te ondersteunen, is het van belang dat u een account heeft (aangemaakt) op Mijn PO-Raad.

Ook een vraag indienen?

Heeft u ook een ICT-dilemma? Dien uw vraag dan in bij de PO-Raad en Kennisnet. Dat kan door dit formulier in te vullen. Scholen kunnen ook komend jaar weer in drie periodes vragen indienen. De eerstvolgende deadline is woensdag 20 januari 2016. De tweede periode loopt tot woensdag 11 mei 2016
en de derde tot woensdag 21 september 2016.

De Onderwijsdagen

Meer weten over versnellingsvragen en meepraten over de vragen die leven in de sector? Kom dan naar De Onderwijsdagen op 11 november aanstaande. En bezoek de versnellingsvragenveiling waarbij u in gesprek kunt met de vragenstellers.

Laatst gewijzigd:
dinsdag 13 oktober 2015

Links bij dit nieuwsitem

* Alles over Versnellingsvragen