Samenwerking archieven


Samenwerking archieven /

13 oktober 2015 - Archief Delft en het Gemeentearchief Schiedam gaan nauwer samenwerken op het gebied van digitalisering, open data en actieve openbaarheid.

Samenwerking archieven

Zo willen ze de kwaliteit van hun dienstverlening verder verhogen en de kwaliteitszorg voor de archieven verder verbeteren.

Onderzoek

De samenwerking is het resultaat van een verkennend onderzoek in 2014 naar de mogelijkheden en meerwaarde voor samenwerking dan wel samenvoeging van de archiefdiensten. Op 8 oktober ondertekenden beide diensten een intentieovereenkomst om de samenwerking te bekrachtigen.