Vluchtelingen


Papendrecht blijft inzetten op huisvesting van 32 extra statushouders

Papendrecht zet daadkrachtig in op huisvesting van extra statushouders. Het college heeft dit besluit op 6 oktober weloverwogen genomen na uitgebreid en intensief contact met de maatschappelijke partners in Papendrecht, waarbij de diverse mogelijkheden van opvang in Papendrecht zijn
onderzocht. Ook is er in de gemeenteraad (via de commissie ABZ) op 30 september grondig gesproken welke concrete mogelijkheden er zijn en voor welke oplossingen draagvlak in de raad, bij de maatschappelijke partners en in de samenleving is. De raad ondersteunt unaniem de lijn van het college.

Zaterdag 10 oktober heeft de gemeente Dordrecht de andere gemeenten in de Drechtsteden verzocht te kijken naar de mogelijkheden van noodopvang van vluchtelingen in de regio. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het college van Papendrecht besloten onverkort te blijven inzetten op de
huisvesting van 32 extra statushouders (1 per 1.000 inwoners). Dit is 60% bovenop de wettelijke taakstelling van de huisvesting van 56 statushouders. Papendrecht zet hiervoor zowel woningen in gemeentelijk eigendom als woningen van woningcorporatie Woonkracht10 voor in.

De inzet op een structurele oplossing en het inpassen van statushouders in onze samenleving vraagt een grote inspanning van de gemeentelijke organisatie, van de samenwerkingspartners, van de vrijwilligers en van de samenleving. Papendrecht hoopt dat met deze aanpak snel concrete resultaten
kunnen worden geboekt. Het college handelt vanuit de gedachte dat indien alle gemeenten versneld extra statushouders zouden huisvesten (1 per 1000 inwoners) dit een groot deel van het acute probleem zou oplossen, want dan zouden er op korte termijn bijna 17.000 plaatsen beschikbaar komen in de
reguliere opvang, waardoor (crisis)noodopvang niet meer nodig is op deze schaal. Het college van Papendrecht wil hiermee ook een voorbeeld stellen door voortvarend en daadkrachtig haar verantwoordelijkheid te nemen.