"Brand verwoest alles, daarom is onderzoek zo belangrijk"


Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie nam maandag 12 oktober het convenant `Samenwerking bij brandonderzoek in Nederland' in ontvangst. De overhandiging gebeurde nadat de partners, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Brandweer Nederland en het
Verbond van Verzekeraars, het convenant tekenden. Over de veiligheid in de zaal hoefden we ons in ieder geval geen zorgen te maken: genoeg mannen en vrouwen in brandweer- en politieuniform!

IMG_5038.JPG

De ondertekening luidt een periode in waarin de onderlinge samenwerking versterkt wordt. Want tot nu toe waren er geen duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over forensisch politieonderzoek na een brand. "Samenwerking tussen brandonderzoekers brengt hun kennis op een hoger peil. En dat zorgt voor
beter brandonderzoek, want als je er met vier naar kijkt, weet je altijd meer dan wanneer er een naar kijkt", aldus minister Van der Steur. Op grond van het convenant kunnen de verschillende partijen ook beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het slimmer en efficienter
gebruiken (en aanschaffen) van apparatuur en middelen. Uitgangspunt daarbij is dat elke partij zijn eigen bevoegdheden behoudt. Maar die bevoegdheden worden wel duidelijker.
Objectief en deskundig
Minister Van der Steur geeft aan "zeer dankbaar" te zijn voor het convenant. Dat geldt ook voor politiechef Hans Visser: "Brand verwoest alles. Daarom is onderzoek zo belangrijk." Hij geeft aan dat met het sluiten van dit convenant niet per se de hele wereld direct verbetert. "Maar wel een
stukje! Iedereen is namelijk gebaat bij een objectief en deskundig oordeel rondom de oorzaak en toedracht van een brand."
Bekijk het convenant.