Gemeente huisvest 2110 statushouders


Gemeente huisvest 2110 statushouders

Gepubliceerd:
13 oktober 2015

Laatste wijziging:
13 oktober 2015

De gemeente Den Haag huisvest volgend jaar 2110 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het college levert zo een zorgvuldige en structurele bijdrage aan het vraagstuk van opvang van vluchtelingen. Den Haag ontlast daarmee de volle asielzoekerscentra, waarin veel mensen
zitten die al een verblijfsstatus hebben. De stad wil deze groep niet alleen een dak boven het hoofd bieden, maar ook begeleiding, school, dagbesteding, hulp bij problemen en aandacht voor welzijn.

Het college besloot in september dat er zevenhonderd extra mensen zouden worden opgevangen. Vandaag worden de eerste locaties bekendgemaakt. Het college wil niet dat woningzoekenden op de sociale woningmarkt de dupe worden van de huisvesting van vluchtelingen. Daarom is gezocht naar
leegstaande kantoorpanden en verzorgingshuizen of tijdelijke woonunits. Het gaat daarbij zowel om kleine wooneenheden als grootschaliger opvang.

Voor direct omwonenden van opvanglocaties organiseert de gemeente verschillende informatieve bijeenkomsten, waar de besluitvorming wordt toegelicht.

Locaties waar statushouders worden gehuisvest
- een gebouw van Parnassia/De Jutters aan de Kiwistraat, waar 40 minderjarige asielzoekers aankomen (deze week). Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig.
- een gemeentelijk pand aan de Scheveningseweg 90, voor 50 tot 100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (begin volgend jaar)
- in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat is tot 1 januari 2016 noodopvang voor maximaal 600 vluchtelingen. Daarna wordt dit pand geschikt gemaakt voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Het college inventariseert de komende tijd ook andere opvanglocaties. De gemeenteraad wordt hier ieder kwartaal van op de hoogte gehouden.

De gemeente werkt samen met schoolbesturen, welzijnsorganisaties, Vluchtelingenwerk, Parnassia, Centrum45 en de Jutters aan de huisvesting en begeleiding van extra vluchtelingen met een verblijfsstatus.