Andere aanpak autisme levert geld en kwaliteit van leven


13-10-2015
Passend onderwijs, Speciaal onderwijs

Wanneer gemeenten meer investeren in een `levensbrede aanpak' van autisme bespaart dat miljoenen euro's en levert dat meer levensgeluk op voor autisten. Iedere geinvesteerde euro, levert er weer vier op. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van het programma `Vanuit Autisme
bekeken', dat zich inzet om het land anders met autisme te laten omgaan. De PO-Raad en Lecso zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van het programma.

In een levensbrede aanpak staat de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Er worden geen standaard oplossingen gezocht, maar de hulp wordt op maat geleverd. De ondersteuning wordt bovendien integraal geboden in de zorg, werk, onderwijs en vrije tijd. Ook de omgeving van de
autist krijgt hulp om beter met autisme te kunnen omgaan. De autist zelf, lukt het beter om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Om dit te kunnen regelen, is het nodig dat onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars goed samenwerken, is te lezen in het rapport. De gemeente zou hierbij de regie moeten nemen, aldus Vanuit Autisme bekeken.

Diverse media besteedden de afgelopen weken aandacht aan het programma, waaronder de Telegraaf en diverse lokale media.

Laatst gewijzigd:
dinsdag 13 oktober 2015

Links bij dit nieuwsitem

* Lees meer op de website van Vanuit Autisme bekeken