Riool-en reconstructiewerkzaamheden Komstraat-Smidstraat


Home > Publicaties > Nieuwsberichten

Riool-en reconstructiewerkzaamheden Komstraat-Smidstraat

In de maand november 2015 starten reconstructiewerkzaamheden van een gedeelte van de Komstraat en de Smidstraat. Door het wegprofiel te verlagen en te zorgen voor voldoende kolkaansluitingen op het riool kan in de toekomst wateroverlast voorkomen worden.

Fasering van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 2 november 2015 en lopen door tot eind januari 2016. Door in fases te werken zorgen wij ervoor dat de overlast wordt beperkt en zoveel mogelijk panden telkens bereikbaar blijven.

Overlast

Wij spannen ons in om de overlast voor de aanwonenden en winkeliers zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijft ieder pand te voet bereikbaar en kunnen auto's tijdelijk elders geparkeerd worden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u tijdens de werkzaamheden contact opnemen Andre Kersten via telefoonnummer (0316) 56 56 00.

* Verharding nieuw Komstraat en de Smidstraat.pdfpdf(4,05 MB)

Document download informatie:

* Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader