Bent u aanwezig bij de raadsvergadering 15 oktober


Bent u aanwezig bij de raadsvergadering 15 oktober?

Op donderdag 24 september 2015 vond onder grote publieke belangstelling een openbare raadsvergadering plaats over de mogelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Halderberge. Twee moties met de strekking om niet in te stemmen met het verzoek van het COA (Centraal Orgaan voor de opvang van
Asielzoekers) om binnen de gemeente voor een periode van minimaal 10 jaar 600-750 vluchtelingen op te vangen werden tijdens de raadsvergadering in stemming gebracht. Beide moties werden niet aangenomen of verworpen, omdat de stemmen gelijk waren (10 voor en 10 tegen). Dit betekent dat deze
twee moties over de verdere afhandeling van het verzoek van het COA in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht.

Die raadsvergadering vindt plaats op 15 oktober 2015. De moties worden als eerste agendapunt behandeld. Omdat er al uitgebreid gesproken is over de moties gebeurt dat niet opnieuw. De raadsleden zullen alleen stemmen over de moties. Na de stemming gaat de raad verder met de rest van de agenda.
De behandeling van dit eerste agendapunt duurt waarschijnlijk slechts een paar minuten. Het is wel mogelijk dat de raadsleden nieuwe moties indienen. Nieuwe moties kunnen vervolgens weer wel uitgebreid worden besproken.

Wij verwachten grote belangstelling vanuit onze inwoners voor deze vergadering. In verband met de veiligheid zit er een maximum aan het aantal mensen wat aanwezig kan zijn tijdens de avond. Dit betekent dat er maar plaats is voor 500 personen. Als dit aantal bereikt is, dan zullen wij geen
mensen meer binnen laten.

De raadsvergadering is te beluisteren via RTV Halderberge. In de ether is de uitzending te volgen via FM 106.7.