Begin van iets moois: wat gebeurt er met ons GFT-afval?


dinsdag 13 oktober 2015
wethouder Richard Kruijswijk bij zijn keukenafvalbak

Wethouder Richard Kruijswijk bij zijn keukenafvalbak

Een auto die rijdt op koffieprut, een huis dat verwarmd wordt door aardappelschillen en planten die groeien van kliekjes. Wilde ideeen van de verstrooide professor Barabas? Nee. Dit zijn voorbeelden hoe GFT-afval wordt omgezet in grondstof en energie. Zo kan een verschrompeld theezakje het
begin zijn van iets moois. Mits het in groene bak belandt en niet tussen het restafval. De gemeente Bloemendaal is het initiatief `Begin van iets moois' gestart, samen met Meerlanden. Doel is om inwoners te laten zien wat er met hun GFT gebeurt en hen aan te sporen GFT beter te scheiden.

GTF scheiden goed voor het milieu en onze portemonnee

Wethouder Richard Kruijswijk "Bloemendaal doet het over het algemeen goed met het scheiden van afval. Toch bestaat bijna 40% van het restafval uit GFT. Dit is zonde want GFT kan, wanneer het gescheiden wordt ingezameld, direct worden omgezet in producten als groengas, CO2, warmte, compost en
water. Een uitkomst in een tijd waarin grondstoffen schaars worden. Daarnaast is er ook een financieel voordeel: hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder restafval ("grijs" afval). Voor restafval zijn de verwerkingskosten hoog, en deze kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend
aan de inwoners van de gemeente."

Afvalscheiding in huize Kruijswijk

"We doen zelf thuis steeds meer aan afvalscheiding." aldus de wethouder. "Vorig jaar was het scheiden van groente en fruit nog wel een issue. Maar sinds we een "design"-keukenafvalbak met een apart GF-deel inclusief "luchtjesfilter" hebben, wordt ook het keukenafval goed gescheiden. Zonder dat
dit extra ruimte in beslag neemt en, niet onbelangrijk, zonder vliegjes en luchtjes! Als ik haast heb dan verdwijnt er beslist wel wat ongescheiden bij het restafval, maar ik heb er wel een gewoonte van gemaakt om te scheiden. In tegenstelling tot mijn huisgenoten wil ik zelfs nog wel eens een
theezakje scheiden in papier, plastic en `rest'. Onze bak bepaalt dus mede ons gedrag. Daarom kan ik dit iedereen aanraden.

Elk huis in Bloemendaal een beginstation

We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze leefomgeving en die van toekomstige generaties. Met overheidsregels en controles alleen redden we het niet. Daarom roep ik alle inwoners op afval te scheiden. Zodat elk huis in Bloemendaal een beginstation wordt van duurzame grondstoffen en
energie. Het begin van iets moois!"

Initiatief beginvanietsmoois.nl

Beginvanietsmoois.nl is een initiatief van Meerlanden en de omringende gemeenten. Iedere gemeente brengt door nieuwsberichten en artikelen het belang van GFT scheiden onder de aandacht. Het doel is om iedereen aan te sporen zijn GFT beter te scheiden.