De raad vergadert op 15 oktober


Gemeenteraad Ridderkerk

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

De vergadering start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 wordt koffie en thee geserveerd in de hal van het gemeentehuis.

De vergaderingen zijn live te volgen en achteraf te bekijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

* Rapport Rekenkamercommissie: Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?
* Afscheid leden rekenkamercommissie
* Besluitvorming over al dan niet aankopen woningen Rijksstraatweg buiten inpassingsplan
* Milieu en duurzaamheidsprogramma

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn te vinden op www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Raad in beeld

De vergadering is live te volgen en achteraf te bekijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld