Gemeente Winsum | Duurzame Energie: samen doen


Gepubliceerd op: 12 oktober 2015

Op de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 8 oktober, vond een inspirerende bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Loppersum. De bijeenkomst was een initiatief van de gemeenten Appingedam, Eemsmond, Loppersum en Winsum en het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. 50 bestuurders,
vertegenwoordigers van dorpsbelangenverenigingen en initiatiefnemers van lokale energiecollectieven gingen met elkaar in gesprek over het stimuleren van lokale energie in hun gemeente. Onder hen wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum, samen met een aantal raadsleden.

Samen

Thema van de avond was Duurzame Energie: SAMEN! Energiebesparing en -opwekking wordt steeds meer in collectief verband opgepakt. Alle aanwezigen waren het er unaniem over eens dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ontstaan van lokale energiecollectieven niet bij de politiek ligt.
Groepen van inwoners zullen de handschoen op moeten pakken, maar de gemeente kan daarbij wel helpen. Zij kan bijvoorbeeld een podium bieden waarop initiatiefnemers zich profileren of simpelweg een ruimte met koffie en thee beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten.

Gemeenten en initiatiefnemers weten niet altijd van elkaars bestaan of behoeften. Deze bijeenkomst was dan ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en tips en concrete adviezen uit te wisselen om een energieproject te doen slagen. Ook tal van regionale en lokale deskundigen van organisaties op het
gebied van duurzame energieopwekking waren aanwezig, zoals de Groninger Energie Koepel en een aantal vergevorderde initiatiefnemers.

Samen doen

De wethouders van de vier organiserende gemeenten ondersteunen de collectieve energie-initiatieven in hun gemeenten van harte en juichen de projecten voor lokale duurzame energieopwekking zeer zeker toe.

Portefeuillehouder Be Schollema van de gemeente Loppersum en tevens voorzitter van de avond: "Lokale energiecollectieven spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Naast de duurzame energie die daarbij wordt geproduceerd, dragen deze collectieven ook bij
aan bewustwording en draagvlak. Gemeenten zien het belang van deze lokale bewegingen en willen dit in het kader van burgerparticipatie van harte stimuleren en faciliteren. Ik ben dan ook erg bij met de goede opkomst bij deze bijeenkomst, met bijna 50 deelnemers uit heel Noord-Groningen. Het is
een prima gelegenheid om inspiratie op te komen doen, ideeen uit te wisselen, andere enthousiaste initiatiefnemers te ontmoeten en opgedane kennis te delen."

Servicepunt

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts wil met de organisatie van dit soort bijeenkomsten gemeentebestuurders en lokale initiatiefnemers met elkaar in contact brengen. Beide werken aan hetzelfde doel - inwoners stimuleren en faciliteren in energiebesparing en duurzame opwekking - maar weten
niet altijd van elkaars bestaan. Ze hebben elkaar nodig om succesvol te zijn. Het Servicepunt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.Meer informatie: www.lokaleenergievoorwaarts.nl