Samen Leven Oirschot: U komt toch ook?


Samen Leven Oirschot: U komt toch ook?

Symposium en informatiemarkt
De omgeving waarin u woont bepaalt voor een groot deel uw leefgenot. De manier waarop uw wijk is ingericht en waarop u met elkaar omgaat, ligt in uw handen. Dit gaat niet vanzelf, dit moeten we samen doen.

Op 22 oktober is er een symposium en informatiemarkt Samen Leven Oirschot waar u in gesprek kunt gaan over uw buurt, maar ook ideeen kwijt kunt of op ideeen kunt komen. Kom dus ook vanaf 19.00 uur naar Museum De Vier Quartieren in Oirschot!

Symposium en informatiemarkt

Samen Leven Oirschot geeft informatie over diverse actuele projecten en andere interessante onderwerpen die spelen in iedere buurt. Denk aan de omgevingsvisie, de woonvisie, WIJzer Oirschot, de dienstverlening van de gemeente, maar ook het project Hergebruik kerk Oostelbeers is
vertegenwoordigd. Daarnaast vindt u meer informatie over de watervisie, vergunninghouders en zijn er twee sprekers die vertellen over groen in eigen beheer en de signaleringsfunctie in de buurt. Zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen!
Kijk voor het actuele programma op www.oirschot.nl -> Inwoners -> Leefomgeving & Veiligheid.

Het programma van Samen Leven Oirschot ziet er als volgt uit:

Tijd Onderwerp
19.00 - 22.00 uur Informatiemarkt Samen Leven Oirschot
19.15 uur Spreker 1: Signalering in de buurt
20.00 uur Spreker 2: Onderhoud Groen, Samen Doen gemeente Schijndel
21.30 - 22.00 uur Afsluiting en borrel

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Samen Leven Oirschot kijk dan op onze website www.oirschot.nl. U kunt ook contact opnemen met Yolande de Leeuw (y.deleeuw@oirschot.nl) of Ella-Marie van Vijfeijken (e.vanvijfeijken@oirschot.nl). Bellen kan ook 0499 583 333.

Te downloaden:

* 42 A Flyer Samen leven Oirschot.pdfpdf(498,22 KB)