Dudok Wonen koopt huizen voor statushouders


Gemeenten Hilversum, Bussum en Naarden zijn blij met het aanbod van Dudok Wonen om in iedere gemeente vijf woningen te kopen waar statushouders in kunnen gaan wonen. Hierdoor worden de statushouders verspreid opgenomen in de gemeenten en gaan er geen huizen verloren voor andere woningzoekenden
in het sociale huursegment.

De druk op de woningmarkt neemt toe, doordat het aantal statushouders de afgelopen maanden flink is toegenomen. Hierdoor wordt de wettelijke halfjaarlijkse taakstelling die gemeenten hebben om statushouders te huisvesten steeds groter en de wachtrij voor een sociale huurwoning voor
woningzoekenden steeds langer. Dudok Wonen wil met dit aanbod haar bescheiden steentje bijdragen aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Extra investering

Dudok Wonen kan dit aanbod doen omdat er dit jaar investeringsruimte is vrijgekomen, doordat enkele bouwprojecten door verschillende omstandigheden vertraging hebben opgelopen. Dit biedt Dudok Wonen de kans om te investeren in de huisvesting van toetreders op de woningmarkt en daarmee een
start te geven in hun wooncarriere. De vertraagde woningbouwprojecten worden de komende jaren alsnog opgeleverd. Woningen binnen die projecten verhuurt de corporatie in principe aan starters op de woningmarkt.

Geschikte woningen

De gemeenten zijn blij met het initiatief van Dudok Wonen en gaan de komende weken samen met de corporatie op zoek naar geschikte koopwoningen, zodat de asielzoekers uiterlijk eind 2015 in de woningen kunnen.