13 oktober 2015 Oudejaarsfeest organiseren?


Aanvragen voor het houden van een oudejaarsfeest (en/of verlenging sluitingstijd horecabedrijf) moeten uiterlijk voor 1 november 2015 bij de gemeente binnen zijn. Dit geldt ook voor initiatieven van inwoners of buurtverenigingen wanneer er activiteiten georganiseerd worden op openbare plaatsen
zoals op of aan de weg. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Horecaondernemers en verenigingen hebben hierover vorige week een brief met antwoordformulier ontvangen. Mocht u deze onverhoopt hebben gemist, u kunt een exemplaar aanvragen bij de afdeling Fysieke Pijler.