Kernensubsidie


We willen u graag informeren over de stand van zaken rondom het kernenbudget. Per kern is ieder jaar EUR 10.000 beschikbaar voor kleine en incidentele initiatieven die de woon- en leefomgeving versterken.

Dat het kernenbudget leeft in Lingewaal blijkt uit het aantal aanvragen dat de gemeente ontvangt. Voor Heukelum is het hele budget inmiddels besteed, daarvoor kunt u vanaf 1 januari 2016 weer bij ons terecht. In de andere kernen is nog budget beschikbaar.

De initiatieven

Tot nu toe is aan negen initiatieven een kernenbudget toegewezen. De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan het oogstfeest in Herwijnen. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de aanschaf van zonnepanelen bij de voetbalvereniging in Heukelum, een project waaraan veel vrijwilligers meedoen. De
Kerstfair die eind dit jaar in Heukelum wordt georganiseerd krijgt ook subsidie. Het doel van deze fair is geld inzamelen om kerstpakketten aan alle ouderen van Heukelum te geven. De Kerstfair wordt georganiseerd door meerdere verenigingen, bedrijven en de scholen. Daarnaast praat de gemeente
momenteel met verschillende inwoners over hun ideeen voor nieuwe initiatieven.

Op www.lingewaal.nl/leefbaarheid vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Foto Oogstfeest Herwijnen