Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke huisvesting Speeldoos en bibliot..


Stichting De Speeldoos en Stichting Bibliotheken Eemland, locatie Baarn willen onderzoeken of samengaan op een locatie in Baarn meerwaarde heeft. Gezamenlijke huisvesting heeft ook tot doel een meer inhoudelijke samenwerking, waarbij de instellingen elkaar versterken. Het college van de
gemeente Baarn is enthousiast over het initiatief en verleent graag medewerking aan een haalbaarheidsonderzoek.

Stichting De Speeldoos biedt een gevarieerd en professioneel theater- en filmaanbod en een podium aan culturele, Baarnse verenigingen en andere lokale, culturele en sociaal maatschappelijke initiatieven. Stichting Bibliotheek Eemland werkt succesvol samen met educatieve en culturele
instellingen. Samen met deze organisaties brengt het een programma tot stand dat bestaat uit cursussen, exposities, debatten, trainingen, lezingen en meetings.

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op de vraag waar beide instellingen kunnen worden gehuisvest, wat ervoor nodig is om de instellingen op een locatie te huisvesten en wat de opbrengst is.

Het college waardeert de proactieve houding van de twee instellingen zeer. Met de gezamenlijke huisvesting van de twee professionele, culturele instellingen in Baarn kan een gezonde toekomst voor de instellingen zelf en cultuur in Baarn worden bereikt. De hieruit voorvloeiende inhoudelijke
samenwerking kan bovendien leiden tot de organisatie van activiteiten door de bibliotheek en De Speeldoos en zo een meerwaarde bieden met een centrale en verbindende rol voor cultuur in de gemeente.