Nog meer afval scheiden in Breda vanaf 2016


Geschreven op: 13 oktober 2015

Vanaf eind februari 2016 gaat Breda anders en nog meer afval scheiden. Op deze manier wil de stad een nog grotere bijdrage leveren aan de zogenoemde circulaire economie: hergebruik van afval om daar nieuwe grondstoffen voor producten van te maken. Dat betekent minder verbranding van afval en
dat is beter voor het milieu. Concreet betekent de verandering dat de gemeente meer afval dat kan worden hergebruikt, zoals plastic en lege pakken, aan huis gaat ophalen. Gft en papier worden al opgehaald aan huis net als restafval. Dat laatste gaat veranderen: restafval dat niet voor
recycling in aanmerking komt gaan Bredanaars zelf naar ondergrondse containers brengen of wordt minder vaak opgehaald.

Paul de Beer, wethouder Duurzaamheid: "Op dit moment scheidt Breda ruim de helft van het afval. Dat is nog lang niet genoeg. In het huidige restafval zit nog allerlei materiaal dat gewoon hergebruikt kan worden. De potentie om nog beter te scheiden is dus zeker aanwezig. Dat is niet alleen
beter voor het milieu, maar ook voor ieders portemonnee. Want afval hergebruiken is goedkoper dan verbranden en dat zien inwoners straks terug in een lagere afvalstoffenheffing."

Door juist al het herbruikbare afval zoveel mogelijk huis-aan-huis op te halen, wil de gemeente het de inwoners nog makkelijker maken om afval te scheiden. Huishoudens krijgen hiervoor in principe drie containers: voor gft-afval, papier en karton en plastic afval en lege pakken. Voor plastic
kan men in plaats van een container ook zakken blijven gebruiken. Daarnaast komen op verschillende plekken in de stad ondergrondse containers voor restafval. Er wordt maatwerk toegepast voor hoogbouw en voor straten waar bewoners niet genoeg ruimte hebben voor meerdere containers. Ook de maat
van de containers kan desgewenst worden aangepast. In het centrumgebied verandert er vooralsnog niets.

Hoe beter mensen hun afval scheiden, hoe minder restafval er over blijft en hoe minder iemand naar een ondergrondse restafvalcontainer hoeft te lopen.

Inwoners in dunbevolkte delen van de stad en in buitengebieden bij de dorpen krijgen vanaf eind februari als eerste te maken met de andere manier van afval inzamelen. Een ondergrondse container is op deze plekken niet rendabel omdat te weinig mensen daar gebruik van kunnen maken. Zij krijgen
daarom een aparte container voor restafval die minder vaak dan nu geleegd wordt. Na de start in deze gebieden, voert de gemeente tot eind 2017 gefaseerd de nieuwe manier van inzamelen in de rest van de stad in, met oog voor maatwerk.

Bewoners worden via een communicatiecampagne en via brieven op de hoogte gebracht van de veranderingen in hun buurt of wijk.

De gemeente gaat in 2016 en 2017 ook een aantal pilots doen om nog meer afval gescheiden in te zamelen. Zo gaat er in verschillende wijken een grofvuiltrein rijden waar mensen direct hun grofvuil kunnen aanbieden en er komen op verschillende plekken mini-milieustations voor onder andere kleine
huishoudelijke apparaten.

De veranderingen in Breda staan niet op zich. Breda sluit, net als andere gemeenten, aan bij het landelijke programma `Van Afval naar Grondstoffen'. In dit programma heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeenten tot doel gesteld dat in 2020 driekwart van het huishoudelijke afval
gescheiden wordt ingezameld.

Plaats:
Breda
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Teteringen
Publicatiedatum:
13 oktober 2015