Budget jaar van de cultuur is volledig aangevraagd


Nieuwsbericht Budget jaar van de cultuur is volledig aangevraagd

Gepubliceerd op: 13 oktober 2015

Het jaar 2015 is voor de gemeente Noordenveld het Jaar van de Cultuur. In het kader van dit jaar is er door het gemeentebestuur een extra subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor culturele aanvragen. Het ging daarbij om een bedrag van in totaal EUR 20.000, verdeeld over twee maal EUR 10.000
per half jaar. Veel verenigingen en instellingen hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Er zijn mooie en diverse initiatieven tot stand gekomen, gericht op meer onderlinge samenwerking tussen verenigingen, organisaties en sectoren. Ook is de doelgroep jeugd in verschillende initiatieven
nadrukkelijk betrokken bij cultuur.

Inmiddels is het subsidieplafond bereikt en dat wil zeggen dat het volledige subsidiebedrag is aangevraagd dat beschikbaar is voor extra culturele activiteiten. Op grond van de beleidsregel incidentele subsidie 'Jaar van de Cultuur 2015' behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente
Noordenveld 2011, is het niet meer mogelijk om subsidie beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen in het kader van het Jaar van de Cultuur.

Dat wil overigens niet zeggen dat de activiteiten nu ook allemaal uitgevoerd zijn. Diverse activiteiten staan, mede dankzij de financiele ondersteuning, in de startblokken om uitgevoerd te worden. Andere aanvragen moeten nog verwerkt worden. Houd daarvoor de berichtgeving in de lokale kranten
in de gaten en ook de facebookpagina van Jaar van de Cultuur.