21 en 22 oktober informatieavonden dijkversterking(13-10-2015)


RSS

Waterschap Roer en Overmaas versterkt in 2016 en 2017 een deel van de dijk in Stevensweert en Ohe en Laak. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en de infrastructuur beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas. Op 21 en 22 oktober 2015 organiseert het waterschap een
informatieavond om omwonenden te informeren over de dijkversterking.

Informatieavonden dijkversterking

Wat houdt de dijkversterking in? Wat gaat er precies gebeuren? Welke mogelijke overlast ondervinden omwonenden? Wat is de planning? Omwonenden en geinteresseerden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij een van de onderstaande informatiebijeenkomsten op:

Woensdag 21 oktober in Ohe en Laak

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

Lakerhoes, Kerkstraat 5, 6109 AM Ohe en Laak

Donderdag 22 oktober in Stevensweert

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

Int Brookx In het broek 1 6107 BG Stevensweert

Waarom is het nodig de dijk te versterken?

De landelijk vastgestelde norm tegen wateroverlast in Limburg langs de Maas is op dit moment 1/250. Dit betekent dat onze dijken bescherming moeten bieden tegen een Maasafvoer die gemiddeld eens per 250 jaar voorkomt, wat overeen komt met een waterafvoer van 3.275 m3 per seconde. We toetsen
regelmatig of onze dijken daar nog steeds aan voldoen. Het grootste deel van de dijk bij Stevensweert en Ohe en Laak voldoet nu niet aan de huidige zeer strenge veiligheidsnorm. Daarom gaat Waterschap Roer en Overmaas aan de slag met het versterken van de dijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de dijkversterkingen en de informatieavonden op www.overmaas.nl.