In gesprek met Jo Cretskens over Deel je moment(13-10-2015)


RSS

In elke kern wonen mensen die wel wat extra hulp of aandacht kunnen gebruiken. Wat voor de meeste van ons zo gewoon is en we vaak toch al doen, dat kunnen we ook samen doen. Jo Cretskens is cooerdinator vrijwilligerszorg in Maasgouw. Hij heeft onder andere het eerste contact met de mensen die
zich aanmelden via Deel je moment. Jo maakt de verbinding tussen de vrijwilligers die zich aanmelden en de hulpvragen die er zijn. Hij vertelt hier meer over.

`Met de mensen die zich aanmelden via Deel je moment neem ik contact op. In dit eerste gesprek wordt besproken wanneer iemand wil helpen en wat iemand zou willen doen. Dit is heel uiteenlopend van een keer met iemand fietsen, iemand begeleiden naar een ziekenhuisbezoek of de mantelzorger van
iemand die dementeert ontlasten,' vertelt Jo.

Hulpvraag

Het is belangrijk dat er een klik is tussen de hulpvrager en de hulpgever. Een ander vast gespreksonderwerp is daarom ook de interesse die iemand heeft. Jo: `Van Wmo-adviseurs Carl Lahaije en Bjoern Maessen ontvang ik de hulpvragen. Met de hulpvrager wordt naast de hulpvraag ook altijd
besproken welke hobby's iemand heeft. Als ik aan de slag ga met de vraag kijk ik of er voor deze hulpvraag een geschikte vrijwilliger is en indien mogelijk ook of er gedeelde interesses zijn.'

Kennismaking

De hulpvrager en vrijwilliger brengt Jo met elkaar in contact. Het kan ook voorkomen dat de hulpvraag ingediend wordt door een praktijkondersteuner van de huisarts, een casemanager dementie of een andere instantie. Jo: 'Als dit het geval is dan gaat deze persoon altijd mee naar de eerste
kennismaking tussen hulpvrager en -nemer. Dit omdat deze persoon bekend is met de situatie.'

Voldoening

Jo: `Met de mensen die zich al hebben aangemeld via Deel je moment ben ik in gesprek. Dankzij hen kunnen zorgvragen opgepakt worden.' Een reden die vaak gegeven wordt waarom mensen zich aanmelden is dat het hun voldoening geeft om iets te kunnen betekenen voor een ander. Wil jij ook je moment
delen? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jo Cretskens of met Wmo-adviseurs Carl Lahaije en Bjoern Maessen. Ook als je een hulpvraag hebt kun je contact opnemen met de Wmo-adviseurs.

Deel jouw moment!

We vragen niet om je schaarse vrije tijd op te geven. We vragen je zelfs niet je tijd te delen. We vragen je om je moment te delen. Dit hoeft geen vast moment in de week te zijn, maar Deel jouw moment. Je boodschappenmoment, je kaartmoment, je wandelmoment. Meld je aan op www.deeljemoment.nl.