Veel ongevallen op spitsstrook buiten file


13 oktober 2015 , Federatie

Op een geopende spitsstrook gebeuren in rustige verkeerssituaties bijna vier keer zoveel ongevallen dan tijdens de spitsuren.

Dat concludeert Grontmij na een onderzoek van de verkeersveiligheid van spitsstroken. Het onderzoek werd gehouden omdat veel automobilisten denken dat spitsstroken onveilig zijn. Het is immers een smalle rijstrook, je rijdt vlak langs de geleiderail, je moet een doorgetrokken streep passeren
en wat moet je doen als je pech krijgt? Niet iedere automobilist durft daarom de spitsstrook te gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt nu dat spitsstroken niet onveiliger zijn dan reguliere wegen met vluchtstrook, mits de spitsstroken juist worden ingezet. Grontmij adviseert dan ook om de spitsstroken tijdens rustige verkeerssituaties te sluiten. Als mogelijke redenen waarom de spitsstrook buiten de
spits gevaarlijker zijn dan in de spits geeft Grontmij onderbenutting van de spitsstrook, een ongeloofwaardig snelheidslimiet en grotere snelheidsverschillen met voertuigen op naastgelegen rijstroken.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat spitsstroken aan de rechterkant bij wegen met structurele kans op file wel onveiliger zijn, maar dat wegen met spitsstrooktrajecten links zo'n omslagpunt niet hebben. Grontmij constateert dan ook dat spitsstrooktrajecten rechts met structurele kans op file
baat hebben bij een reguliere wegverbreding met een vluchtstrook.

Ook blijkt dat de verkeersonveiligheid op spitsstrooktrajecten rechts vooral plaatsvindt rond toe- en afritten. Grontmij komt daarbij niet direct tot een advies om die verkeersveiligheid te verbeteren. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig, aldus Grontmij.

Het onderzoek van Grontmij is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat, samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van verkeersdata uit de weg en ongevallendata.