Noordkopvoorelkaar.nl online gezet


Donderdag 8 oktober is Noordkopvoorelkaar online gezet tijdens de kick-off bijeenkomst in het gemeentehuis van Schagen. Wethouder Ben Blonk van Schagen, Mary van Gent van Hollands Kroon en Pieter Kos van Den Helder gaven een gezamenlijke "enter" op de computer voor de aftrap van de nieuwe
site.

Deze website is een digitale marktplaats waarop vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg bij elkaar wordt gebracht. Iedereen kan vanaf nu zelf een vrijwilliger om hulp of ondersteuning vragen. Hulpvragen lopen uiteen van hulp bij vervoer, gezelschap en een kopje koffie tot begeleiding van
een kind met een beperking. Ook vrijwilligers kunnen zich heel eenvoudig aanmelden en aangeven op welk gebied zij willen helpen. Met de digitale marktplaats willen we in de gemeenten ook jongere vrijwilligers bereiken.

Iedere inwoner kan zich via www.noordkopvoorelkaar aanmelden als vrijwilliger om zo gemakkelijk een ander in de buurt te helpen op een manier die past bij zijn of haar wensen en talenten. Daarnaast kunnen ook organisaties en professionals een oproep plaatsen wanneer zij op zoek zijn naar
vrijwilligers. De website speelt daarmee in op de trend om hulp te zoeken en aan te bieden in de eigen vertrouwde omgeving. Wordt de hulp niet gevonden in het gezin of in de familie, dan kan het aanbod uit de eigen buurt of dorp een goede optie zijn. De bereidheid en het talent hiervoor blijkt
vaak voldoende voorhanden in een dorp, maar het is zaak om aanbod en vraag beter en vooral eenvoudiger bij elkaar te brengen. Samen zorgen we voor een zorgzame samenleving. Noordkopvoorelkaar.nl maakt het gemakkelijk om een steentje bij te dragen aan onze samenleving of om hulp te vragen waar
behoefte aan is.

Het is mogelijk om een workshop te volgen over wat Noordkopvoorelkaar inhoudt en hoe het gebruikt kan worden.

Meer informatie en aanmelding workshop bij projectleider Marika de Jager/Wonen Plus Welzijn (regio Schagen, Hollands Kroon) telnr. (0224) 273 140, e-mail: info@noordkopvoorelkaar.nl