Kennisdebat `Groene gewasbescherming' op 29 oktober


Gepubliceerd op
7 oktober 2015

De verdere verduurzaming en vergroening van de gewasbescherming, in combinatie met een effectieve beheersing van ziekten, plagen en onkruiden, is een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit thema wordt behandeld in het Kennisdebat `Groene gewasbescherming', dat op 29
oktober wordt georganiseerd in Driebergen door de koepelcommissie PPS Plantgezondheid van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Wetenschappers van Wageningen UR hebben een grote inbreng in het programma.

Controleer uw cookie-instellingen

Doelstelling van het kennisdebat is om enerzijds de perspectieven en goede voorbeelden vanuit onderzoek en praktijk te belichten, maar anderzijds ook de uitdagingen in het proces van de vergroening te benoemen.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren vanuit de humane en dierlijke gezondheid om de plant weerbaarder te maken?

Prof. Ab Osterhaus (viroloog, Universiteit Rotterdam) en Prof. Corne Pieterse (Fytopatholoog, Universiteit Utrecht) zullen op inspirerende wijze de brug slaan tussen plantgezondheid en de humane en dierlijke gezondheid.

Het kennisdebat is bedoeld voor agrarische ondernemers, ketenpartijen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties; voor een ieder met affiniteit voor plantgezondheid.

Het vindt plaats op 29 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in congrescentrum Antropia in Driebergen.

De resultaten van dit kennisdebat worden ingebracht in het afsluitende maatschappelijke debat over de `vergroening' van de gewasbescherming dat door EZ in nauwe samenspraak met Staatssecretaris Dijksma wordt georganiseerd op 2 december.

Programma

* 12.45 u: Ontvangst
* 13.15 u: Welkom door Joris Baecke ( voorzitter LTO Plantgezondheid en lid Topteam A&F)
* 13.30 u: Weerbaarheid bezien vanuit humane en dierlijke gezondheid, door Prof Ab Osterhaus (Emeritus hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Prof Corne Pieterse (Unversiteit Utrecht).
* Aansluitend discussie met de zaal, o.l.v. van Ernst van de Ende (directeur Wageningen UR-PSG en lid Topteam T&U), "Wat kunnen we leren van deze disciplines voor plantgezondheid?"
* 14.30 u: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, resultaten van publiek- privaat onderzoek naar vergroening gewasbescherming door Willem Jan de Kogel (Wageningen UR) en Helma Verberkt (innovatiemakelaar Topsector T&U)
* 14.50 u: DURPH: duurzame resistentieveredeling als vergroeningsinstrument, door Piet Boonekamp (Wageningen UR)
* 15.00 u: Discussie met de zaal over de onderzoeksuccessen, mogelijkheden en beperkingen, o.l.v. Ernst van de Ende
* 15.15 u Pauze
* 15.45 u: Stand up practice `To do or not to do', ervaringen met groene gewasbescherming door telers vanuit verschillende agrosectoren
* 16.15 u: Perspectieven en uitdagingen, plenair debat onder leiding van Ernst van de Ende
* 16.45 u: Oogst van de dag, door Michel Berkelmans (Directeur Agro en Natuur Kennis, Ministerie EZ)
* 17.00 u: Afsluiting door Joris Baecke

* dr. PM (Piet) Boonekamp
Contactpersoon dr. PM (Piet) Boonekamp
Contactformulier

Plant Research International (PRI)

Planten geven leven

* Wellcome Trust supports two Wageningen research projects for health of the population and planet De Wellcome Trust ondersteunt twee Wageningse onderzoeksprojecten naar de gezondheid van de aarde en haar bewoners
* Wageningen UR researchers win 1st prize of the Action Lab competition Wageningen UR-onderzoekers winnen eerste prijs Action Lab competitie
* Hoe voorkom je dat de Xanthomonas-bacterie zich verspreidt Hoe voorkom je dat de Xanthomonas-bacterie zich verspreidt

Meer nieuwsOpgave

Mail uw naam, organisatie en functie naar

* groengewasbescherming@minez.nl

topsectortu.jpg

* Website Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen