De wondere wereld van de Limburgse waterzuivering


De wondere wereld van de Limburgse waterzuivering

13 oktober 2015 Schoon water? Vanzelfsprekend toch? Niets is minder waar. De sloot afvalwater die we met z'n allen jaarlijks in Limburg produceren is gigantisch. Je kunt er 3,5 miljoen tankauto's mee vullen.
rwzi venlo.jpg

Zondag 18 oktober kan het Limburgse publiek in Venlo en Susteren van dichtbij kennis maken met die wondere wereld van de waterzuivering. Een innovatieve sector, waarin Limburg met Waterschapbedrijf Limburg (WBL), als gemeenschappelijke organisatie van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel
en Maasvallei, een toppositie inneemt. WBL exploiteert in totaal 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties in de provincie.

WBL haalt steeds meer technische hoogstandjes uit de kast om jaarlijks 150 miljoen kuub afvalwater gezuiverd weer naar de Limburgse beken te loodsen. Waterzuivering is high tech. En het einde van die ontwikkelingen is nog lang niet in zicht.

Innovaties

WBL manifesteert zich steeds meer als een innovatieve campus, waar samen met het bedrijfsleven, naar nieuwe vindingen wordt gezocht. Het toekomstperspectief: Elk huishouden heeft een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RIWI). En urine, de grootste watervervuiler, wordt door elk gezin
gescheiden opgevangen en de reststoffen worden gedroogd ingezameld.

Vanuit de hele wereld is er inmiddels al belangstelling voor een revolutionaire vinding van WBL: een verplaatsbare, bovengrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie. De modulaire, duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert op maat, is energiezuinig en kan zo bijvoorbeeld inspelen op
bevolkingsafname en klimaatveranderingen met langere periodes van droogte en meer regenval.

Thermische drukhydrolische Venlo

Venlo heeft de grootste zuiveringsinstallatie van Limburg. Basisprincipe is de toepassing van bacterien die de organische stoffen, fosfaat en stikstof uit het afvalwater halen. Maar de ontwikkelingen reiken steeds verder. Ook afvalwater kan weer mooi rendement opleveren. Venlo is bijvoorbeeld
de eerste installatie in Nederland met thermische drukhydrolische techniek; een uitvinding van Sustec uit Wageningen, voor het eerst toegepast door WBL. Deze techniek komt erop neer dat in een speciale hogedrukpan slibdeeltjes worden opengebroken. Daarbij komt biogas vrij, dat omgezet kan
worden in elektriciteit. WBL produceert zo de helft van de eigen elektriciteitsbehoefte. Ander voordeel van die techniek is dat er aanzienlijk minder reststoffen hoeven te worden afgevoerd.

Slibdroger Susteren

Nog zo'n mooie ontwikkeling is de slibdroger, die in Susteren te bekijken is. Die installatie zorgt ervoor dat het slib uiteindelijk kan worden toegepast als brandstof in de cementovens van de ENCI.

Centrale aansturing

Ook de automatisering speelt een steeds grotere rol in de waterzuivering. Voor de bediening van de zuiveringsinstallaties en de 144 gemalen in Limburg waren voorheen 50 computers nodig. Die bediening wordt nu centraal aangestuurd in een geavanceerde computercentrale in Roermond.

Op excursie

Via de websites van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei kunnen bedrijven, verenigingen, scholen en andere groepen excursies boeken voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Steeds weer zijn bezoekers onder de indruk van de wijze waarop WBL naar vernieuwingen blijft zoeken
om ons afvalwater zo effectief mogelijk en tegelijkertijd tegen zo laag mogelijke kosten te zuiveren. In het belang van het Limburgs milieu. De mens, maar ook flora en fauna zijn immers gebaat bij zuiver water.

Innovaties leveren Limburger geld op

De innovaties van de Limburgse waterschappen zijn niet alleen belangrijk voor het milieu, ze zijn ook kostenbesparend. Zo heeft iedere inwoner van deze provincie er baat bij. De zuiveringskosten van WBL behoren tot de laagste van Nederland en zullen de komende jaren verder dalen. "We willen de
absolute toppositie in Nederland innemen. Dat is onze doelstelling. Voor minder gaan we niet", zo benadrukt directeur Guus Pelzer van het WBL.

De Open Dag in Susteren (Baakhoverweg 47a) en Venlo (Ubroekweg 38) op zondag 18 oktober van 11.00 tot 16.00 uur mag dus niemand missen.