Presentatie ontwerp nieuwe Seinpaal


Wethouders Gina Kroon-Sombroek en Marisa Kes presenteerden op 12 oktober het ontwerp voor de nieuwe sporthal De Seinpaal aan omwonenden, gebruikers en raadsleden. Plm. 70 belangstellenden waren aanwezig.

De bestaande sporthal is oud en aan vervanging toe. Door er voor te kiezen om de nieuwe sporthal tegen zwembad De Waterdam aan te bouwen worden voordelen in de exploitatie en het beheer van de sporthal en het zwembad behaald.

De wethouders willen in 2016 starten met de bouw van de nieuwe sporthal, als de aanbesteding en de vergunningverlening zijn afgerond.

Ontwerp nieuwe sporthal De Seinpaal