Verduurzaming in een stroomversnelling(13-10-2015)


Verduurzaming in een stroomversnelling.

Tijdens een bijeenkomst bij Rabobank Het Haringvliet in Heinenoord op vrijdag 9 oktober 2015 werd de intentieverklaring Energieke Regio Hoeksche Waard officieel ondertekend.

Namens de Hoeksche Waardse gemeenten ondertekende wethouder Paul Boogaard van Korendijk (als vervanger van collega-wethouder en bestuurlijk trekker Gerard den Boer). De medeondertekenaars waren de heer Willem Punt (directeur bedrijven Rabobank Het Haringvliet), de heer Henk van den Berg
(vicevoorzitter Cooeperatie HoekscheWaardDuurzaam) en de heren Krijn Ratsma en Jaap Willem Eijkenduijn (stichting Energie Regio).

Over een ding waren de aanwezigen het van harte eens: met de ondertekening van deze intentieverklaring raakt de verduurzaming van de Hoeksche Waard in een stroomversnelling!

Verduurzamen

Het project Energieke Regio is een project dat zich richt op energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij bestaande bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Dit project gaat door het besluit van de vijf gemeenten (en de bijdrage van Rabobank Het Haringvliet) in de
Hoeksche Waard van start om bedrijven in de Hoeksche Waard te verduurzamen.

Advisering

Energieke Regio is een local-for-local project. Stichting Energieke Regio werkt samen met lokale architecten en adviseurs op onder andere het gebied van Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkosten, (collectieve) energiecontracten en fiscaliteit. Lokale
adviseurs adviseren lokale gebouweigenaren vanuit een onafhankelijke positie, altijd objectief, uitsluitend in het belang van de gebouweigenaar. Ze adviseren over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort. Daarnaast creeert het project een
positief gevoel rond het thema verduurzaming. De deelnemers aan het project krijgen samen met de organisatoren een podium om hun maatschappelijke betrokkenheid aan de regio te tonen. De lokale economie wordt hierdoor sterker en groener.

Regio Hoeksche Waard

Op Goeree-Overflakkee zijn inmiddels ruim veertig bedrijven en instellingen verduurzaamd met behulp van Energieke Regio. Het is een mooie stap dat ook de Hoeksche Waard ermee van start gaat. Er wordt dan een eigen Energieke Regio-organisatie opgezet, ondersteund door het centrale kernteam van
Stichting Energieke Regio, in nauwe samenwerking met de lokale overheden, ondernemersverenigingen, gemeenten en de Rabobank. De Rabobank wilde dit project graag gezamenlijk met de gemeenten oppakken en samen financieren.

Voor het project Energieke Regio is een totaal bedrag nodig van EUR 30.000. De Rabobank heeft aangegeven dit project graag in breed verband samen met de vijf gemeenten op te willen pakken en heeft een voorstel gedaan om ieder de helft te financieren. Dit betekent dat de gemeenten gezamenlijk
een bedrag van EUR 15.000 (excl. btw) financieren.