Vlieg mee en beleef KRW! - Waterschap Vallei en Veluwe


Maandag 12 oktober onthulden Tanja Klip, Dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, en Joke Cuperus, Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, een QR-Code. Hiermee kan iedereen met een smartphone de geulen Bentinckswelle en Aersoltweerde tussen Hattem en Zalk van bovenaf bekijken. Deze geulen
zijn in het voorjaar gegraven in opdracht van Rijkswaterstaat als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn moet zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit, zodat de IJssel weer een schoon en mooi leefgebied wordt.

Mooie beelden vanuit de lucht

Met een drietal 360 graden foto's is goed te zien hoe de geulen aangelegd zijn, maar ook hoe de natuur zich al aan het herstellen is. De foto's zijn gemaakt door een drone die ook een film heeft gemaakt van de hele geul. De QR-code en de film zijn te downloaden en te bekijken op de website
www.krwijssel.nl of te bekijken op het youtube-kanaal van het waterschap.

Kaderrichtlijn Water

Waterschap Vallei en Veluwe voert in opdracht van Rijkswaterstaat maatregelen uit langs de IJssel om in 2016 te voldoen aan de ecologische doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met zo'n 35 maatregelen verspreid langs de IJssel zorgen Rijkswaterstaat en het waterschap
ervoor dat er in de komende jaren een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat. De maatregelen bestaan uit de aanleg van geulen en het optimaliseren van IJsseloevers. Meer informatie via www.krwijssel.nl.