Gemeente Nunspeet ondertekent het Gelders Energieakkoord


Vrijdag 9 oktober (Dag van de duurzaamheid) 2015 ondertekende burgemeester Van Hemmen namens de gemeente Nunspeet het Gelders Energieakkoord. Dit akkoord is een initiatief van De Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Vereniging Klimaatverbond en netwerkbedrijf Alliander. Het is een
uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie.

De gemeente Nunspeet sluit hier bij aan zodat samen met de andere partners gewerkt kan worden aan het realiseren van een klimaatneutraal Gelderland. De ambitie van Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal te zijn. Door het ondertekenen van het akkoord geeft de gemeente Nunspeet aan zich, samen met
alle andere ondertekenaars, voor deze belangrijke zaak te willen inzetten.

Inmiddels hebben al meer dan honderd partijen, waaronder provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijvenverenigingen en energiecooeperaties, het Gelders Energieakkoord ondertekend. Om de lokale ambitie te kunnen waarmaken roept de gemeente lokale partijen op dit voorbeeld te volgen.

Met het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord worden de afspraken zoals gemaakt in het Nationale Energieakkoord bevestigd en versterkt. Het is een invitatie voor samenwerking. Zo wordt een basis gelegd voor een gezamenlijk en krachtige invulling voor de provincie Gelderland. Wethouder
Van den Berg, belast met energie- en klimaatzaken, vult namens de gemeente Nunspeet aan dat het belangrijk is om met elkaar voor het bereiken van de klimaat,- milieu- en energieafspraken te gaan.