13 oktober 2015 Dieneke Datema neemt straatnaambord in gebruik


Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het nieuwe plan Casterhoven in Kesteren nam mevrouw Dieneke Datema het naar haar overleden man Arend genoemde straatnaambord officieel in gebruik. Zij deed dat door samen met wethouder Hans Keuken het straatnaambord te onthullen.

Mevrouw Datema

Naast de Meester A. Datemalaan werden tegelijkertijd de namen Dominee C van den Bergstraat, Prof dr J E A T Bogaerslaan, G J Brenkmanlaan, J van Damstraat, Meester J van Dolderenstraat, Dominee J T Doornenbalstraat, Meester N J Riemsdijkstraat, Ir. J.H.M. van Stuivenbergstraat, Juffrouw H
Scholtenstraat en de Dokter A Zandijkhof. Mevrouw Datema ontving uit handen van wethouder Keuken ter herinnering een exemplaar van het bord. Tientallen nabestaanden van de vernoemden woonden de feestelijke bijeenkomst bij. Kobus van Ingen zette alle vernoemde personen nog eens duidelijk in een
historisch perspectief.