Heel Holland klikt? Digitalisering vergt een vangnet


dinsdag, 13 oktober 2015

Heel Holland klikt? Digitalisering vergt een vangnet Jan Slagter van Omroep Max protesteerde laatst: door nadruk op digitaal stemmen greep Heel Holland Bakt mogelijk naast de Televizierring. Een voorbeeld van de snelle digitalisering waarin niet alle ouderen (kunnen) meekomen. We pleiten,
onder meer in dagblad Trouw, voor een vangnet.

Heeft Jan Slagter gelijk, zitten ouderen niet op internet? De Unie KBO onderzocht het. Onze uitkomsten toonden aan dat 1,2 miljoen senioren geen internet hebben. Van deze groep verwacht de helft, 600.000 ouderen, nooit online te gaan. Dit heeft gevolgen voor de Televizierring-verkiezing. Maar
nog ernstiger: dit heeft gevolgen voor deelname aan de hele digitale samenleving.

Wetsvoorstel
De digitalisering gaat rap in Nederland. Zo ligt er momenteel een wetsvoorstel in de senaat (Wet elektronisch berichtenverkeer) om de Belastingdienst per 2017 alleen nog maar digitaal met burgers te laten communiceren. Op basis van onze ervaringen betwijfelen wij of het gaat lukken om alle
ouderen online te bereiken. Wij spannen ons daar beslist voor in, onder meer met ons project Alle ouderen aan de Tablet en als cooerdinator van de Belastingservice Ouderenbonden.

Maar waar blijft het vangnet voor de ouderen die het digitale tempo niet kunnen bijhouden? Een aanpak met concrete maatregelen en budget is nodig voor wie (nog) niet digitaal vaardig is. Heel Holland digitaliseren gaat immers niet vanzelf.

- Klik hier voor onze brief aan de Eerste Kamer

Tweeten
Bookmark and Share