Projectgroep blaast nieuw leven in Tubbergen Bruist


12/10

Projectgroep blaast nieuw leven in Tubbergen Bruist

Vanwege actuele ontwikkelingen in Tubbergen is behoefte ontstaan aan een nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft vanuit de participatiegedachte een projectgroep, bestaande uit burgers en ondernemers uit de gemeente Tubbergen, gevraagd samen met haar een denkrichting te
ontwikkelen voor fysiek-economische ontwikkelingen in de kern Tubbergen.

De projectgroep presenteert zich onder de naam Tubbergen Bruist. Het doel: `Werken aan een sociaaleconomisch krachtige kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente.' Een ambitieuze opdracht, die
de projectgroep samen met de gemeente en de gemeenschap wil oppakken.Om het enigszins behapbaar te houden, richt Tubbergen Bruist zich op vier thema's:

o Versterken koopkracht centrum

o Verlevendigen Raadhuisplein

o Betaalbare huisvesting voor jong en oud

o Sport als verbindende factorDe projectgroep zal de gemeente van advies voorzien op fysiek-economische ontwikkelingen in Tubbergen. Ze vormt de oren en ogen van de samenleving in Tubbergen, geeft richting en genereert nieuwe ideeen voor de toekomst. Door participatie triggert de projectgroep partijen om aan te haken en
initiatieven te ontplooien en vergroot zo het draagvlak voor uitvoering van plannen voor een krachtig Tubbergen.Haar ideeen hiervoor vormt de projectgroep op basis van eigen kennis en actieve samenwerking met inwoners, verenigingen en ondernemers die ook willen bijdragen aan een krachtig Tubbergen. De projectgroep komt maandelijks bijeen om signalen uit Tubbergen te delen en zo richting te geven aan
haar adviezen naar de Gemeente. Bij deze vergaderingen worden regelmatig `gasten aan tafel' uitgenodigd om ontwikkelingen en initiatieven te delen.Tubbergen Bruist werkt nu aan haar lancering in Tubbergen. Later deze maand worden de ideeen, acties en plannen ontvouwd op www.tubbergenbruist.nl. Op 12 oktober was een eerste presentatie aan de Gemeenteraad tijdens de gezamenlijke raadscommissie. Op zondag 1 november zal de projectgroep in
het centrum (tijdens de kermis, braderie en koopzondag) aanwezig zijn voor meer informatie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------