Rabobank Sectorprognoses 2016: breed herstel, maar niet iedere onder..


13 oktober 2015

In 2016 zullen alle Nederlandse bedrijfssectoren groeien, maar dat betekent niet dat ondernemers het gemakkelijk hebben. Dat staat in de Rabobank Sectorprognoses 2016, die vandaag zijn verschenen. Doordat zowel export als private investeringen en particuliere consumptie toenemen, ligt het
herstel van de Nederlandse economie goed op koers. Blikvangers zijn de zakelijke dienstverlening, de bouw en de groothandel, waarvoor de Rabobank respectievelijk 4,5%, 3,5% en 3,5% volumegroei verwacht in 2016. Toch zullen niet alle ondernemers van deze gemiddelde groei profiteren, omdat
prijzen nauwelijks stijgen, de concurrentie zeer groot is en er flinke slagen moeten worden gemaakt om nieuwe technologische ontwikkelingen bij te benen.

Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank: "Alle mkb-sectoren profiteren van het economische herstel. Tegelijkertijd zien we dat prijzen onder druk blijven staan. Stijgende verkopen leiden niet per definitie tot omzetgroei. Ondernemers lijken de teugels enigszins in te houden als het
gaat om investeren. Onze verwachting is dat het brede herstel ondernemers in de loop van 2016 voldoende vertrouwen geeft om die teugels verder te laten vieren. En dat bedrijfsinvesteringen dan weer meer toenemen."

Wendbaarheid

In veel sectoren neemt de concurrentie toe. Bedrijven moeten hun uiterste best doen om zich te onderscheiden en de steeds veranderende omstandigheden het hoofd te bieden. "Flexibiliteit in je bedrijf is een groot goed," aldus Dirken. Ondernemers kunnen zich daarin verbeteren door bijvoorbeeld
slim gebruik te maken van software `as a service' en flexibel personeel. Dirken: "Voor de ondernemer die duidelijke en onderscheidende keuzes maakt qua doelgroep, product en service en die de klant weet te verleiden, biedt 2016 perspectief"

Bouw

De bouwsector is een goed voorbeeld van een sector met hoge gemiddelde groei - 6,1% in 2015 en nog eens 3,5% in 2016 - waarvan niet iedereen profiteert. De groei komt voornamelijk bij de aantrekkende woningmarkt vandaan, waar met name aannemers die ook zelf ontwikkelen de orderportfeuille zien
toenemen. Infra- en utiliteitsbouw liften enigszins maar niet ten volle mee. Er zijn grote verschillen per regio en buiten de woningbouw komen de investeringen nog maar matig op gang.

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening profiteert van de toegenomen bedrijvigheid in andere sectoren. Zakelijke dienstverleners, zoals advocatenkantoren, accountants en consultants - maar ook ICT'ers - kunnen bedrijven helpen in te spelen op veranderingen en daarmee geld verdienen. Maar ze moeten ook
zichzelf niet vergeten, want ook zij hebben te maken met veranderingen in wat de klant wil. Het organisatiemodel is ook belangrijk. Dirken hierover: "Sterk hierarchische organisatievormen, zoals een partnermodel, willen flexibiliteit nog wel eens in de weg staan."

Groothandel

De toenemende internationale dynamiek heeft een positieve impact op de groothandels. Groothandels moeten hun ketenpositie versterken om te voorkomen dat anderen hun marge dicteren. "We zien groothandels in consumentengoederen steeds vaker gebruikmaken van eigen merken en winkels om hun
ketenpositie te versterken en zo meer marge te realiseren" licht Dirken toe.

Sectorontwikkelingen

+-----------------------------------------+
| |2014 |2015|2016|
|-------------------------+-----+----+----|
|Industrie | 1,8 |1,9 |2,4 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Bouw | 3,1 |6,1 |3,5 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Automotive | -2,4|1,7 |1,5 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Groothandel | 2,9 |3,1 |3,5 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Detailhandel | 2,4 |2,6 |2,2 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Horeca & Recreatie | 4 |2,5 |2,5 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Transport | 1,9 |2,7 |2,5 |
|-------------------------+-----+----+----|
|Zakelijke Dienstverlening| 3,6 |5 |4,5 |
+-----------------------------------------+

Volumemutaties per sector (% j-o-j)
Bron: CBS, Rabobank, september 2015

Lees het gehele rapport op Rabobank.nl/sectorprognoses.