Mantelzorgwaardering Meppel 2015


Als u zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je omdat je partner, kind, familielid, vriend of kennis langdurig en intensieve zorg nodig heeft, door ziekte of een beperking. De gemeente is sinds 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Met de zogeheten mantelzorgwaardering, wil de gemeente haar waardering uitspreken voor mantelzorgers. Om zoveel mogelijk mantelzorgers een blijk van waardering te kunnen geven, kiest de gemeente ervoor om in 2015 mantelzorgers te waarderen met de uitgifte van Meppelbonnen. Dit zijn
waardebonnen die bij diverse ondernemers in Meppel besteed kunnen worden. De invulling van de mantelzorgwaardering is tot stand gekomen in overleg met diverse partijen zoals het Contactpunt Mantelzorg Meppel (CPM), mantelzorgconsulent, zorginstellingen en mantelzorgers.

Aanvragen

De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd van 15 oktober 2015 tot 1 januari 2016 via het aanvraagformulier op de website van Welzijn MensenWerk www.welzijnmw.nl. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het formulier ook aanvragen via telefoonnummer 085 273 14 44.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Er zijn diverse ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Meppel. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van Welzijn MensenWerk Marian Metselaar (085 273 14 44). U kunt ook contact opnemen met de gemeente via 14 0522.
Daarnaast is er in Meppel het Contactpunt Mantelzorg (CPM) dat diverse activiteiten voor mantelzorgers organiseert. Meer informatie hierover is te vinden op hun website www.mantelzorgmeppel.nl. Telefonisch kunt u hen bereiken via 06-20905950.