Verlenging pilot evenementenbeleid


In 2015 worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een evenementenbeleid 2016. Het jaar 2015 wordt gebruikt als proef om te experimenteren met meer, maar ook met andere, nieuwe evenementen.

Dit jaar wordt soepeler omgegaan met de sluitingstijden en ook het aantal evenementen en locaties wordt dit jaar losgelaten. Voorwaarde hierbij is wel dat overlast tot een minimum wordt beperkt en wordt voldaan aan de gestelde eisen van openbare orde en veiligheid.

Tot op heden heeft het pilotjaar 5 nieuwe evenementen op de markt van Geertruidenberg opgeleverd.

Omdat we de evaluatie van het pilotjaar goed willen uitvoeren, verlengen we het proefjaar tot en met 31 december 2016. Daarna starten we met het herzien van het gemeentelijk evenementenbeleid.