Archeologisch depot Limburg wordt toegankelijk

Limburg is een van rijkste provincies qua archeologische vondsten, kunstschatten en relicten. De meeste vondsten zijn opgeslagen in Maastricht, maar dit depot puilt bijna uit. Gedeputeerde Hans Teunissen zoekt om die reden naarstig naar een nieuwe ruimte. Daarnaast wil hij de vondsten toegankelijk maken voor het publiek, onderwijs en amateurarcheologen.

De Provincie Limburg heeft een wettelijke taak om archeologische vondsten in depot op te slaan en te bewaren voor het nageslacht. Het depot van de provincie Limburg is in het Centre Ceramique te Maastricht. Deze vondsten kunnen worden bestudeerd door wetenschappers of worden uitgeleend aan musea, maar zijn daarbuiten nauwelijks toegankelijk voor het publiek.

,,Dit kan anders," vindt depute Teunissen van Ruimte en Onderwijs.. ,,Het archeologisch depot kan meer voor het publiek betekenen. Het is niet de bedoeling om er een museumfunctie aan te geven, maar je kunt een depot wel gebruiken om bijvoorbeeld scholen te faciliteren of om amateurarcheologen een plek te bieden om vondsten te bekijken."

Omdat het huidige depot nagenoeg vol is wordt in de provincie nieuwe plekken gezocht, bijvoorbeeld in leegstaand rijksmonument die daardoor een nieuwe functie krijgen. Veel gemeenten zoeken momenteel voor dit soort gebouwen een andere bestemming. Daarmee zouden volgens Teunissen twee vliegen in een klap worden geslagen. Verder denkt hij dat een toegankelijker archeologisch depot nieuwe bedrijvigheid kan aantrekken.

Teunissen roept gemeenten op om een locatie aan te dragen die geschikt is als archeologisch depot. Het gebouw moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen qua grootte, beveiliging en bewaarcondities.