Cao-akkoord in de Metaal en Techniek

Vandaag hebben werkgevers en vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's in de Metaal en Techniek, met ruim 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het akkoord met een looptijd van 26 maanden voorziet onder andere in een beperkte, gespreide loonsverhoging van ruim

1,75 % op jaarbasis over de gehele looptijd. Het aantal seniorendagen voor oudere werknemers wordt beperkt.

De beheerste loonontwikkeling geeft de bedrijven in de Metaal en Techniek, zoals installatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven, de mogelijkheid om te herstellen van de zware economische crisis van de afgelopen jaren. Om die reden is een langjarige cao afgesloten met structurele

loonsverhogingen van 1,75% per 1 december 2015 en per 1 juli 2016 en van 0,55% per 1 januari 2017.

Seniorendagen

Een belangrijk winstpunt voor de werkgevers is de beperking van het aantal seniorendagen. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw

van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan 1 jaar ziek is en kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Jongeren

Werkgevers willen jongeren interesseren voor een carriere in de Metaal en Techniek door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarom worden de jeugdlonen per september 2016 verhoogd. Werknemers onder de 50 jaar krijgen er vanaf 2017 een vakantiedag bij. Dit betekent dat de verschillen

in arbeidsvoorwaarden tussen oudere en jongere werknemers kleiner worden.

Duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, scholing en een onderzoek naar een vernieuwing van de cao.

De nieuwe cao Metaal en Techniek is tot stand gekomen na lang onderhandelen. De eerste cao-ronde vond plaats in januari van dit jaar.

//// einde persbericht ////

Over de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)

De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao's voor de Metaal en Techniek. Het gaat hierbij om de cao's voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en

zilvernijverheid. De cao's hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao's valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.000 ondernemingen met circa 300.000

werknemers.