Budget SDE+ 2015 volledig toegekend

De EUR 3,5 miljard die in 2015 beschikbaar was voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 194 duurzame energieprojecten.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 1 juni 2015 in de vrije categorie zijn ingediend. Tussen deze aanvragen heeft een loting plaatsgevonden voor de verdeling van het op dat moment nog

resterende budget. Van het totale budget van EUR 3,5 miljard is:

* EUR 1.590 miljoen toegekend aan 145 projecten voor hernieuwbare elektriciteit;

* EUR 1.910 miljoen toegekend aan 49 projecten voor hernieuwbare warmte en WKK.

In onderstaande tabel staat de definitieve eindstand van de gehonoreerde SDE+ 2015 projecten. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de bijlage.

NB In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan daarom afwijken van het totaal.

Download:

* Tabellen stand van zaken SDE+ 2015 - 7 oktober 2015

PDF document | 182,62 KB

Tabellen stand van zaken SDE+ 2015 - 7 oktober 2015

Zie het origineel.