Leiden en Voorschoten bieden crisisopvang aan nieuwe vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons benaderd met het verzoek of wij in de Leidse regio crisisopvang kunnen bieden aan nieuwe vluchtelingen. De grote toestroom van mensen heeft tot gevolg dat de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer hebben. Met man en macht wordt er in ons land gewerkt om die capaciteit uit te breiden. Op dit moment is er echter sprake van een acuut probleem, aan de oplossing waaraan Leiden, net als vele andere gemeenten elders in ons land een bijdrage wil leveren.

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben deze week de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting en opvang van vluchtelingen. Wij hebben het COA vandaag dan ook laten weten dat wij in de regio op dit moment twee locaties kunnen bieden met een capaciteit van in totaal ongeveer 240 bedden en dat voor een periode van maximaal een week. Wij maken daarvoor gebruik van crisislocaties die in onze gemeenten beschikbaar zijn in geval van een calamiteit of ramp.

In Leiden is de 3 Octoberhal in gereedheid gebracht voor ca. 120 bedden. Omwonenden zijn vrijdagavond 9 oktober per brief geinformeerd. Lees meer over de crisisopvang.

Burgemeester Henri Lenferink: "We zijn in Leiden gewend om mensen die in nood zijn en die een veilige plek zoeken welkom te heten. Sommigen blijven tijdelijk maar door de eeuwen zijn er ook veel gebleven. Dat maakt ons tot een bijzonder kleurrijke stad en geeft ons het recht om ons stad van vluchtelingen te noemen. Ik vind het niet meer dan normaal dat wij ook nu een aandeel leveren in de oplossing van dit vraagstuk. Het mag niet zo zijn dat in Nederland mensen op straat moeten slapen. Het is ook heel goed dat wij hierin optrekken samen met onze buurgemeenten en dat voor dit moment ook Voorschoten een bijdrage levert."

Wat doet de regio nog meer?

De vijf regiogemeenten werken ook samen om in een hoog tempo woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus te realiseren. Op deze manier werken we aan een snellere uitstroom uit de asielzoekerscentra en zetten we ons in voor langdurige opname van vluchtelingen in de stad.