Kamer: geen belastinggeld naar megastal Oekraine

De Tweede Kamer wil dat er geen belastinggeld naar megastallen in Oekraine gaat. Morgen behandelt de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een nieuwe megastallenfinanciering van 85 miljoen euro Europees belastinggeld. Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren die van de regering eist morgen tegen deze financiering te stemmen.

Een van de grootste kippenfabrieken ter wereld, Myronivsky Hliboproduct (MHP), dankt zijn bestaan aan Nederlands en Europees belastinggeld. Inmiddels is al een half miljard aan Europees belastinggeld in de vorm van leningen en subsidies geinvesteerd in deze megafabriek uit Oekraine die jaarlijks 300 miljoen plofkippen slacht. Op woensdag 14 oktober vergadert de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) over een nieuwe financiering van 85 miljoen Europees belastinggeld. Nederland is medebestuurslid van de EBRD.

De minister van Financien heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten geen reden te zien om niet in te stemmen met de nieuwe financiering van de Oekraiense megastal. Een Kamermeerderheid heeft echter vandaag ingestemd met de PvdD-motie die van de regering eist tegen deze financiering te stemmen. Marianne Thieme wil, nu de PvdD-motie is aangenomen, vandaag nog een brief van het kabinet waarin het kabinet belooft niet in te stemmen met de nieuwe financiering.

Marianne Thieme: "Reeds in 2012 heeft de Tweede Kamer bij motie van de PvdD de regering opgedragen op geen enkele wijze megastallen in het buitenland te financieren. De minister van financien zal daarom niet in kunnen stemmen met een nieuwe megalening voor deze Oekraiense megastal. De Kamer heeft daar vandaag nogmaals expliciet een streep doorgezet."