Geen plek in Nederland voor asielzoeker die misdrijf pleegt

Asielzoekers in Nederland die zich schuldig maken aan een misdrijf moeten worden uitgezet. Een motie met deze strekking, ingediend door het CDA, is vanmiddag aangenomen.

CDA woordvoerder Peter Oskam: "Voor het CDA is het een morele verplichting om zorg te dragen voor ontheemden, om mensen die vluchten voor oorlogsgeweld veiligheid en bescherming te bieden. Maar asielzoekers die onze gastvrijheid misbruiken door het plegen van misdrijven, zoals het plegen van geweld, moeten wat het CDA betreft geen aanspraak kunnen maken op een plek in de asielprocedure. Gelukkig is een meerderheid in de Tweede Kamer het met ons eens en is deze motie aangenomen."