`Gymnasia moeten zich aan cao voortgezet onderwijs houden'

Zes zelfstandige gymnasia moeten zich van de rechter aan de cao voortgezet onderwijs houden bij het bevorderen van eerstegraads leraren naar een hogere salarisschaal. De scholen hielden er een eigen promotiebeleid op na, maar dat veegt de rechter nu van tafel in een zaak die de AOb samen met andere bonden had aangespannen.

Dat blijkt uit een vonnis dat de rechtbank Noord-Holland op 30 september heeft uitgesproken. De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft zes scholen in heel Nederland, waaronder het Vossius Gymnasium en het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam.

De bonden spanden een rechtszaak aan toen bleek dat de gymnasia zich niet hielden aan de cao. Door het Convenant Leerkracht in 2008 moesten scholen aan de slag om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door betere beloningen voor leraren.

In de jongste cao resulteerde die afspraak over betere beloningen in het zogeheten entreerecht. Elke docent met een eerstegraadsbevoegdheid die 50 procent of meer in de bovenbouw lesgeeft op de havo of vwo moest vanaf 1 augustus 2014 een beter betaalde LD-functie krijgen.

Eigen beleid

De gymnasia hadden met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad afgesproken dat het entreerecht op hun scholen niet geldt. Ze hanteerden een eigen promotiebeleid. Het entreerecht zou `ongewenste en onevenwichtige effecten' hebben, aldus de school in een brief aan docenten.

Volgens de gymnasia zorgt het onderbrengen van docenten in een hogere schaal er niet voor dat de onderwijskwaliteit verbetert en zal het vooral de financiele lasten buitensporig verhogen. Bovendien letten de gymnasia bij de verdeling van lessen niet op onder- en bovenbouwlessen. Docenten

moeten breed worden ingezet en daarvoor is ook een eigen promotiesysteem bedacht.

Naleven

Na overleg bleven de bonden erbij dat de gymnasia toch de cao moeten naleven. Al in 2008 wisten de scholen dat ze per 1 augustus 2014 aan de gestelde eisen uit de cao moesten voldoen. De rechter gaat daarin mee. De gymnasia moeten zich aan de cao voortgezet onderwijs houden, ook al heeft dat

financiele consequenties. `De OSZG heeft het er op aan laten komen en moet daar dan nu de consequenties dan ook voor aanvaarden', aldus de rechter in het vonnis.