Ook clientondersteuners hebben vanaf nu een beroepsregister

Op dinsdag 13 oktober 2015 is het beroepsregister voor clientondersteuners officieel geopend. Dat betekent dat deze beroepsgroep zich vanaf nu kan registreren bij Registerplein en zijn kwaliteit en deskundigheid kan aantonen. Het nieuwe register is ingericht door de beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) en Registerplein.

Eigen register voor erkend beroep

Met een beroepsregistratie bewijzen clientondersteuners hun expertise en laten ze zien dat ze blijven bijleren. De borging van kwaliteit en deskundigheid is van belang omdat clientondersteuners met kwetsbare clienten werken. Daarom hebben zij sinds 13 oktober een eigen beroepsregister bij Registerplein. Een clientondersteuner is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking. Het is een erkend beroep. Elk lid moet de beroepscode onderschrijven en naleven. Deze beroepscode beschrijft hoe clientondersteuners op professionele en integere wijze als clientondersteuner werken.

Registerplein biedt clientondersteuners een registratie voor iedere carrierefase. Beginnende clientondersteuners met de juiste opleiding en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) komen in aanmerking voor de Registratie Basis. En voor ervaren clientondersteuners - met de juiste opleiding, werkervaring, een VOG en voldoende scholing - is er de Registratie Plus. Professionals die tevens zijn ingeschreven in het register voor jeugdzorgwerkers bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), kunnen dispensatie krijgen als zij zich als clientondersteuner registreren.

'De bouw van het register voor clientondersteuners is maatwerk. Zo krijgen leden van de BCMB een collectief arrangement en worden de kosten voor registratie tegen een zeer scherp tarief door de beroepsvereniging betaald. De professionals die in het wettelijke register voor jeugdzorgwerkers

zijn ingeschreven krijgen dispensatie op bijvoorbeeld het aantal scholingsuren, omdat zij al voldoende scholing moeten volgen. Dat betekent dat deze professionals korting op het tarief krijgen. Op deze manier zijn we tegemoet gekomen aan de wensen van de BCMB, zonder dat de kwaliteitsborging

in het geding komt', aldus Milena Babovic, directeur Registerplein.

Ook het bestuur van de BCMB is blij met het nieuwe register. "Dit is de volgende stap in het professionaliseren van het vak clientondersteuner".

Meer informatie

Meer informatie over het register clientondersteuners vindt u op www.registerplein.nl. Vragen voor Registerplein kunt u e-mailen naar info@registerplein.nl. Voor meer informatie over opleidingen en profilering van clientondersteuners gaat u naar www.bcmb.nl

Over Registerplein en de BCMB

Registerplein

Registerplein registreert al jaren professionals binnen het sociaal domein en is uitgegroeid tot het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Als BAMw is vijfentwintig jaar ervaring opgedaan met kwaliteitsregistratie. Sinds 1 januari 2015 werken we onder een nieuwe naam:

Registerplein. Deze naam past bij de verbreding met nieuwe doelgroepen. Registerplein wil het register zijn voor alle sociaal professionals.

BCMB

De Beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) is opgericht om de belangen te behartigen van haar leden. De BCMB draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit clientondersteuners. Dit platform is toegankelijk voor alle (aankomende)

clientondersteuners in Nederland die deskundig zijn in mensen met een beperking of de ambitie hebben om hier deskundig in te worden.